Thursday, March 02, 2006
HAPPY BIRTHDAY MUM!!! =)

happy 54 birthday!

though i seldom say it out loud... I love u always.

gong zhou nei sheng chen yu tin cai, gong hou nei sheng yat fai lok.
nin nin dou yao gum yat, soei soei dou you gum jiu
gong hei nei, gong hei nei
dob: 11-02-1988
The Negative @
www.evermissing.blogspot.com
city: singapore